Kntakt info

adresa:

Miljana Vukova br.29
81 000 Podgorica
Crna Gora
tel / fax:


+382 0(20) 230 097
+382 0(20) 230 358
web:


www.mikelf.com
info@mikelf.com
radno vrijeme:


ponedeljak – subota
09:00 - 21:00